Novinky

Zpráva fondu Aristoteles Fund Sicav, podfond i. za 1Q

Fond byl založen v průběhu ledna 1Q roku 2022 a do skladby portfolia promlouval tedy až měsíc únor a březen. Portfolio fondu je zaměřeno na střední a menší růstové a inovativní společnosti obchodované na americkém trhu. Základními sektory jsou informační technologie, respektive oblast SaaS, kyberbezpečnost, big data a cloud, dále pak e-commerce, vesmírné technologie, recyklace a obrana. Jednotlivé sektory se mohou měnit, neboť fond má aktivní správu portfolia na denní bázi. Dle okolností na trhu jako celku, fond také rotuje mezi růstovými akciemi, které jsou nakoupeny v portfoliu nyní, a hodnotovými akciemi. Z hodnotových akcií fond vybírá hlavně ze základní infrastruktury, jako je vodohospodářství a odpadové hospodářství, obrana, železniční nákladová přeprava, maloobchod a potravinářství.

V současné době se celkový trh nachází v bodu zotavování se z korekce, která začala v listopadu loňského roku na růstových technologiích, kde začali panovat obavy o jejich budoucí ocenění vzhledem k plánovanému zvyšování úrokových sazeb, pokračovala na začátku roku, kdy se přidali i hodnotové akcie a large cap technologie, a dosáhla maxim po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu a s tím spojenými zavedenými sankcemi, které mají dopad na mnoho světových společností a volatilitou v oblasti komodit. Jak je vidět na grafu níže, korekce dosáhla maxim okolo 20 % na large cap růstových společností a 30 % na mid and small cap růstových společností.

RLG – Index Russell Growth 1000, IWO – Index Russell Growth 2000, zdroj: Bloomberg

Pokud se podíváme na ocenění jednotlivých společností typu SaaS, které jsou základem portfolia fondu, to oproti zbytku trhu kleslo mnohem více, o 40-60 %. Na grafu níže je vidět vývoj ocenění indexu AGC SaaS 100, tedy sta společností zabývajícími se vývojem softwaru, který je používán jak služba.

Ocenění je ke konci měsíce ledna, tedy v únoru pokračovalo dále dolů. Zdroj: seekingalpha.com

Tento pokles v oblasti SaaS byl způsoben dvěma hlavními faktory. Jednak tyto společnost akcelerovali svůj růst během pandemie a uzavřené ekonomiky, kde se mnoho oblastí života přesunulo do on-line prostředí, a po opadnutí pandemie a uvolnění opatření nastala obava o jejich další růst. Druhým důvodem pak je vysoká inflace a s tím spojená obava o rychlém utahování měnové politiky ze strany americké centrální banky FED. Vyšší úroky negativně promlouvají do budoucího ocenění růstových společností.

Jedná se ovšem o neopodstatněný pokles hodnoty. Tyto společnosti se často během pandemie zdvojnásobily, a i po uvolnění opatření produkují silný růst reportovaný v poslední výsledkové sezóně. Společnost jako celek se navíc změnila a integrovala technologie více do svého života. Zvýšení úrokových sazeb také neopodstatní tento pokles, neboť bude postupný a společnosti v portfoliu nemají velké dluhy, naopak disponují velkou hotovostí. Když se zvedali úrokové sazby naposledy v letech 2016-2018, tento trh i přesto silně rostl. Je to dáno zejména neustálou snahou společností, ať již v oblasti služeb či výroby, optimalizovat provoz a efektivně šetřit nákladovost. To lze nejsnadněji skrze software. Toto v současné době narušených dodavatelských řetězců, dražšími vstupy materiálů a komponent, dražšími energiemi a růstem ceny práce, je aktuálnější než předtím. Proto by měli být společnosti SaaS tím správným sektorem pro růst ceny akcií na rok 2022. Navíc jim, kromě lidské práce a ceny cloudu, do hospodaření nepromlouvají inflační tlaky.

Jak je vidět na grafu níže, jednotlivé společnosti v portfoliu mají za sebou velkou korekci, leckdy o 40-70 %, což naprosto nekoresponduje s cílovými cenami od analytických domů napříč světem, či růstem jejich hospodaření o 30-60 % a více, ve většině případů pozitivním cashflow, silnou hotovostí a nízkým dluhem. To poskytuje velkou příležitost k růstu hodnoty portfolia o desítky procent v tomto roce.

Zdroj: Bloomberg

Jednotlivé společnosti, které byly vybrány do portfolia následují. Postupují za sebou dle váhy k 31.3.2022, která se dle situace na trhu mění a aktuální můžete vidět na denní bázi v přehledu portfolia na našich webových stránkách, které pro Vás nyní upravujeme. Největší pozicí v portfoliu je společnost Palantir, americká společnost zabývající se správou a analytikou velkých nesourodých toků dat. Zákazníky má především mezi tajnými službami a armádou USA, dále pak federálními úřady, jako je SEC, Ministerstvo zdravotnictví, NORAD správa jaderných raket, a mnoho dalších. Také má velmi dynamicky rostoucí základnu velkých komerčních zákazníků. Nakonec investuje do rozvoje malých společností s potenciálem. Správa velkých dat je klíčem k budoucnosti a potenciální trh roste exponenciálně. Další společností v portfoliu je Twillio, lídr v oblasti komunikace. Společnost poskytuje řešení, aby spolu mluvily cloudy, aby mluvili s Vámi či aplikacemi, které na nich běží, také se ale pohybuje v oblasti personální komunikace, sms, chatovacích služeb, emailů, voice callů, apod. Tento segment je nezbytnou součástí moderní doby, je součástí kritické infrastruktury. Další společností je TPI Composite, společnost zaměřena na vývoj a výrobu kompozitních lopatek k větrným elektrárnám. Je jedním z hlavních dodavatelů výrobců větrných elektráren Vestas Wind a Siemens Gamesa. Větrná energie je jednou z nejdůležitějších alternativ k současným zdrojů, a nejen vzhledem k současnému geopolitickému dění, bude potřeba její masivní rozvoj. Výdaje se v této oblasti pohybují v cyklech, v USA má vrcholit v roce 2024/5, v Evropě bude zřejmě celý cyklus posunut a začne dříve.

Dalšími společnostmi jsou pak Crowdstrike, zaměřenou na oblast kyberbezpečnosti v oblasti cloudu. Oblast kyberbezpečnosti je a bude velkým tématem, a poplyne do ní mnoho jak státních, tak komerčních výdajů. V USA byl na konci loňského roku podepsán zákon o zvýšení výdajů do oblasti kyberbezpečnosti a zároveň přesunu federálních úřadů do cloudového provozu. Zde se svými kontrakty a vazbami stojí na vedoucí pozici společnost Crowdstrike a měla by být velkým příjemcem těchto výdajů. Následuje společnost Digital Ocean, zaměřena na oblast poskytování cloudových služeb pro střední a menší podniky. Přesun provozu do cloudu je nevratný a bude dále pokračovat. V současné době pracuje plnohodnotně v cloudu jen asi 40-50 % amerických společností, je zde tedy velký potenciál. Objem trhu s cloudem se odhaduje na 800 mld USD v roce 2025. Cloud je potřeba nejen poskytnout, ale i chránit. Dále pak společnost Oshkosh, která vyrábí armádní vozidla, mezi nimiž jsou JLTV nahrazující všechny Hummery v americké armádě, dále pak těžká obrněná vozidla hlavně pro oblast zásobování. Společnost ale také vyrábí hasičské vozy, popelářské vozy, stavební vozy a velmi prodejný segment vysokozdvižných a pomocných vozíků do velkých skladovacích hal. Společnost také vyhrála soutěž na obnovu celého dodávkového parku pro americkou poštu, jejíž plnění začne letos v druhé polovině roku.

Následují společnosti Axon Enterprises, která vyrábí elektrické tasery pro policii a civilní ochranu, také další vybavení včetně kamer na zaznamenávání zásahů. Společnost je ale již z poloviny také technologickou společností poskytující zabezpečený cloud do kterého proudí důkazní materiál, kde má přístup policie, žalobce, obhájce a soudce, čímž v podstatě digitalizuje americký justiční systém. Společnost SONY, která je lídrem v oblasti gamingu, nejen pro svoji výrobu populárních herních konzolí Playstation, ale i akvizicí mnoha herních studií v poslední době. Společnost také produkuje hudební vydavatelství a filmovou produkci, které jsou velmi úspěšné. Nakonec vyrábí široký sortiment elektroniky. Celý tento ekosystém bude integrovat do jedné platformy, hraní, hudbu a filmy, ve které spojí stamilióny svých současných uživatelů, což přinese vyšší růst tržeb a monetizace jednotlivého uživatele. Společnost MDA, kanadský výrobce vesmírných technologií, poskytující řešení od satelitů přes komplexní vesmírné systémy a snímkování země, s více jak padesátiletou historií dodávek. Je jednou ze společností, která se podílí na úsilí americké agentury NASA o návrat člověka na měsíc a na mnoha dalších. Do oblasti vesmírných technologií plyne v současné době obrovské množství prostředků jak ze strany státních agentur, tak komerčního sektoru. Tyto výdaje se mají v průběhu následujících let významně zvyšovat.

Dále pak společnost Pinterest, populární sociální síť, kde si lidé ukládají a navzájem sdílí své tvůrčí nápady. Vzhledem k tomu, že sami uživatelé svými nástěnkami říkají, co je přesně zajímá, lze na této sociální síti přesně cílit reklamu, což v současnosti dává společnosti konkurenční výhodu oproti ostatním, kteří trpí změnou nastavení soukromí ze strany Apple a změnou vyhledávání ze strany Google. Také silně roste monetizace jednotlivých uživatelů, kterým má síť přes 450mil. Ze společnosti se postupně stává online tržiště s velkým potenciálem. Jedná se o pravděpodobný cíl převzetí. Společnost Sea Ltd, jednoduše řečeno amazon jihovýchodní Asie. Tato singapurská společnost dokázala zhodnotit své velké zisky z divize mobilních her a e-sportu pojmenované Garena, v divizi e-commerce s názvem Shopee, se kterou dominuje celé oblasti jihovýchodní Asie, v Brazílii a dalších oblastech. Společné své agresivně rostoucí tržby dále posiluje zavedením vlastní fintech služby Sea Money na vypořádání plateb. E-commerce i e-sport mají velkou budoucnost ve spotřebním chování lidí. Společnost Spotify, přední hudební streamovací platforma, která kromě toho, že s hudbou obsluhuje většinu trhu a ani konkurenci od Apple se ji nepodařilo porazit, tak v poslední době kupuje podcastová studia a dále obohacuje svoje portfolio služeb. Navíc je tu velký prostor pro monetizaci účtů, které zatím ještě nejsou v režimu prémiových služeb. Společnost Ferrari, přední výrobce supersportů a rychlých aut, která zatím velmi pozvolna nastupuje na elektrifikující vlnu, čímž v současné době šetří náklady. Samotná elektromobilita se bude zřejmě odsouvat na pozdější termín, protože není dostatek zdrojů elektřiny, aby se mohla v Evropě rozvinout do skutečně velkých rozměrů. Ferrari stabilně roste v počtu prodaných vozů a na příští rok plánuje prodej prvního tzv. SUV, modelu Purosangue, byť tomu tak oni sami neříkají. Bude to ovšem ale vícemístné sériově vyráběné Ferrari a poté co jsme viděli význačný úspěch Porsche a Lamborghini, stejně jako Bentley, je jen otázkou času, kdy i Ferrari bude prodávat násobně více aut.

Dále je v portfoliu zařazena společnost Toast, která digitalizuje restaurační byznys v USA do cloudového prostředí. Tedy proces od dodavatelského řetězce potravin po věrnostní programy, vše v jednom systému, který zahrnuje i hardware ve formě dotykových obrazovek na objednávky a rezervace, po platební terminály, kde je využíván systém od společnosti, tedy je téměř ze 40 % fintech. Společnost Shopify, kanadský cloudový poskytovatel prostoru pro menší a střední e-commerce společnosti, které díky této platformě mohou rozvinout svůj obchod, vypořádat platby a získat nové zákazníky. Společnost poskytuje celé řešení v jedné platformě a velmi dynamicky roste. Je již patrné, že i po pandemii se trend růstu tržeb v e-commerce nezastavil, ba naopak stále silně roste. Společnost Virgin Orbit, poskytovatel inovativního řešení letu raket do vesmíru s malými družicemi, a to vynesením rakety pod křídlem letadla, které může startovat odkukoliv. Trh s lety do vesmíru významně roste, jak se mnoho institucí, od univerzit po vědecké úřady, či komerční sektor snaží dostat nějaký ten satelit na oběžnou dráhu. To zahrnuje vysoce přesné snímkování země, internet věcí, komunikaci, modely předpovědí počasí, monitorování znečištění, atd. Odhad růstu trhu je obrovský. Společnost Ironnet, poskytovatel inovativního řešení kyberbezpečnosti, zaměřený na kolektivní bezpečnost, tzn. propojení různých poskytovatelů ochrany, komerčního a veřejného sektoru do jednoho systému, kde se útok na jednoho nahlásí hned všem ostatním. Tímto směrem se dnes ubírají komentáře ředitele federálního úřadu na kyberbezpečnost, či poradce bílého domu, co má tuto problematiku na starost.

Dále pak společnost Redwire, holding zastřešující více společností zabývajícími se vesmírnými technologiemi, podílející se již od sedmdesátých let na různých vesmírných programech NASA. V současné době jsou zapojeni do mnoha různých vesmírných projektů, včetně plánované stavby první soukromé vesmírné stanice dle plánů Blue Origin Jeffa Bezose, která může nahradit do budoucna mezinárodní vesmírnou stanici. Také se podílí na vývoji nových technologií, včetně 3D tisku a biopotravin. Tento projekt již prošel úvodním posouzením NASA. Společnost Rocket Lab, která spojuje lety do vesmíru s malými satelity s výrobou a vývojem vesmírných technologií. Společnost má dvě odpaliště na Novém Zélandu a jedno v USA. Její booking letů se ztrojnásobil za poslední půl rok a v příštím roce by měla nasadit novou raketu střední velikosti. Společnost také dostala významnou zakázku na subdodávky společnosti MDA na výrobu kompletních satelitních systémů pro společnost Globalstar. Společnost UiPath, lídr v oblasti robotické automatizace procesů ve službách, jeden z nejhodnotnějších startupů Evropy posledních let. Softwarové řešení společnosti poskytují významné úspory času v opakujících se procesech, na základě jejichž četnosti se samo učí. To poskytuje lepší zákaznickou zkušenost a vyšší tržby, a zároveň optimalizaci nákladů. Software společnosti využívá mnoho největších světových společností. Optimalizace bude jedním z hlavních způsobů, jak šetřit náklady při vyšší cenotvorbě.

Následuje společnost Wejo, zabývající se sběrem a analytikou dat ze silničního provozu více jak 13mil aut po celém světě. Společnost kolektuje všechna data z provozu, chování řidiče, opotřebení auta, podmínky na silnici, nepředvídatelné situace, apod, které sjednocuje do jednotné platformy, kterou pak poskytuje třetím osobám ve formě předplatného, ať již se jedná o automobilky, leasingové společnosti, pojišťovny, vývojáře softwaru a další. Tyto data jsou základním stavebním kamenem vývoje autonomního řízení. Společnost by měla mít koncem roku flotilu 32mil aut, v roce 2025 již 125mil aut. To je obrovský vzorek dat. Společnost Virgin Galactic, je inovativním poskytovatelem budoucího slibného odvětví vesmírné turistiky. Společnost poskytuje komplexní několika hodinový zážitek cesty do stavu beztíže. Předobjednávky na místa v hodnotě 450tis USD jsou v plném proudu a společnost by měla začít sériové lety poskytovat od podzimu letošního roku. Tento trh má velkou budoucnost a predikovanou hodnotu. Společnost Fisker, výrobce, či spíše poskytovatel elektromobilů. Trh s elektromobilitou stabilně roste a vzhledem ke směřování vlád po celém rozvinutém světě bude nabírat na síle, i přes nedostatek zdrojů elektřiny. Může ovšem docházet k různým zpožděním, a proto je vhodná volba společnost Fisker, která nebuduje výrobu jako takovou, ale místo toho výrobu outsourcovala společnosti Foxconn, která bude vozy vyrábět v USA a Evropě s pomocí dílů od dalšího partnera společnosti, a to společnosti Magna. Tím může společnost dle poptávky řídit produkci. Díky tomu se také její auta dostávají na uchopitelné cenové úrovně, konkurenceschopné spalovacím motorům. Dodávky prvního aut SUV Ocean začnou na podzim letošního roku. Společnost Li-Cycle, inovativní lídr v recyklaci baterií, zejména elektrických článků elektroaut. Tento trh bude významně v budoucích letech nabývat na síle a začne podléhat regulaci, kdy bude muset výrobce zaručit i recyklaci. Společnost má nasmlouvanou většinu výrobců a umí zpracovat baterie k dalšímu využití ve formě černého prášku, zároveň pak dokáže z baterií získat zbývající Nikl, Kobalt a Lithium, které prodává na sekundárním trhu k dalšímu zpracování. Tento typ recyklace a otázka těchto komodit bude velkým tématem budoucích let. Nakonec společnost Blacksky, provozovatel flotily vysoce přesných snímkovacích satelitů, které dokáží jedno místo na zemi osnímkovat 15x za den. Satelitní snímkování má velmi perspektivní rostoucí trh, společnost data poskytuje ve sjednocené inteligentní platformě ve formě předplatitelského modelu a jejími zákazníky jsou jak federální úřady, tak komerční sektor.

Na závěr je zde graf stavu volných aktiv na peněžním trhu, kde jsou ze dvou třetin instituce a z jedné třetiny retail, kde je patrný významný nárůst prostředků (4,6 biliónu usd) volných peněz k zainvestování do dluhopisů či akcií. Nárůst nezainvestovaných aktiv byl patrný po vypuknutí pandemie, poté mírně klesl a akciový trh zaznamenal výrazný růst, následně v korekci od loňského listopadu opět vzrostl, stejně tak jako se současnou geopolitickou situací a je jen otázkou času, kdy se opět prostředky částečně uvolní k zainvestování. I přes to, že trh čelí mnoha rizikovým faktorům, tak vzhledem k tomu, že dnešní inflační prostředí historicky dokáže přebít právě ten samý akciový trh, pak je zde velká pravděpodobnost, že se prostředky alokují do akcií znovu a trh jako celek opět vzroste. S ním i hodnota fondu.

Zdroj: Bloomberg

Lukáš Kudláček, zakladatel fondu

jan-stastny

Jan Šťastný

Zakladatel fondu

+420 607 151 644

Zhodnocení Vašich peněz nechte na nás

Nechcete se aktivně věnovat správě Vašeho portfolia, či o investici na akciových trzích teprve uvažujete? Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás přímo, anebo zanechte kontakt a my se Vám ozveme co nejdříve.

Napište nám

 • Obhospodařovatel a administrátor fondu

  Delta Investiční společnost a.s.,
  Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

 • Depozitář

  Československá obchodní banka a.s.,
  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

 • Auditor

  Apogeo audit s.r.o.

 • Orgán dohledu

  Česká národní banka