Novinky

DUBNOVÉ PŘEŠLAPOVÁNÍ DO BOKU

V měsíci dubnu převažoval spíše boční trend, hodnotové společnosti mírně posilovaly, růstové a technologické společnosti mírně oslabovaly. Menší mid-cap a small-cap společnosti, na které se Fond zaměřuje klesaly výrazněji. Například index S&P SmallCap 600 zakončil měsíc ve ztrátě 2,8% a nejen tento index, ale i celý tento segment trhu je od začátku roku ve ztrátě. Také Fond zakončil měsíc duben v záporném teritoriu, a to cca o 3,2%.

Důvodem pohybu akciového trhu do boku v měsíci dubnu, byla zejména nervozita před zasedáním americké centrální banky na začátku měsíce května. Toto zasedání přineslo další zvýšení úrokových sazeb na úroveň 5-5,25, tedy na střední úroveň 5,1%, kde americká centrální banka stanovila dostatečně restriktivní úroveň pro ekonomiku. Toto zvýšení jsme očekávali. Zároveň zde bylo předznamenáno ukončení dalšího zvyšování, což jsme také očekávali. Trhy vzaly tuto informaci pozitivně a začátek května se zatím nese v pozitivním duchu.

Výše zmíněný sektor středních a menších společností, na které se Fond zaměřuje, je tedy od začátku roku v záporu, či blízko nule. Tento segment trhu na začátku roku výrazně rostl, což bylo vidět i v rámci portfolia Fondu, nicméně problémy amerických středních bank, které často tento sektor financovaly, přinesly obavy z dalšího vývoje přísunu kapitálu těchto společností, které jsou buď na hraně ziskovosti, či teprve na cestě k ní, a často stále velmi pálí hotovost, kterou získaly při vstupu na burzu. Počáteční růst a následný propad zpět, je dobře viditelný na grafu indexu Russell 2000 a právě S&P SmallCap 600 níže. Jak je vidět, oba indexy jsou od začátku roku ve ztrátě.

I přesto, že je tento segment trhu v záporu, je Fond od začátku roku v plusu. Důvodem je velmi dobré složení portfolia, kde jsou společnosti jako je Sea Ltd, Shopify, Palantir či Luminar Technologies, a další. Tyto společnosti od začátku výrazně vzrostly a zpět klesly málo, popřípadě po zveřejnění hospodářských výsledků vzrostly dále. Důvodem poklesu výkonnosti Fondu v měsíci dubnu tedy není širší trh a tento vybraný segment trhu, ale oslabení amerického dolaru ve kterém Fond obchoduje, a pokračující pokles cen amerického zemního plynu, který momentálně tvoří největší pozici v rámci portfolia. Důvod takto velké pozice je dvojí. V první řadě se jedná o atraktivní příležitost možného zhodnocení, jak je vidět na grafu níže, a v druhé řadě se jedná o zajištění portfolia v rámci nejistoty dalšího vývoje akciového trhu v rámci měsíce května.

Cena amerického zemního plynu se vrátila na dlouhodobá minima okolo 2 usd, a to z důvodu teplé zimy, tím vyšších zásob a rekordní těžby. Nicméně je zde několik faktorů, které významně zvyšují pravděpodobnost opětovného růstu ceny, byť již ne na extrémní úrovně loňského roku. Jedním z nich je brzká potřeba evropských zemí na plnění zásobníků, které jsou sice na rekordní výši, přesto se musí doplnit cca 40% jejich kapacity. V loňském roce se většina této kapacity plnila stále ruským plynem z plynovodů, kterého bylo dostatek, a to až do září. Zbytek se kupoval na spotovém trhu v rámci dodávek LNG z USA či blízkého východu. V letošním roce se již ruský plyn nedodává, Evropa odebírá stále jen ruský LNG, ovšem to je malé procento z původního objemu, tak tedy bude muset opět kupovat LNG z celého světa, a to nejvíce z USA. Vzhledem k tomu, že mají evropští odběratelé problémy s navazováním dlouhodobých kontraktů, neboť EU nebere zemní plyn jako bezemisní zdroj, tak budou nuceni převážně opět nakupovat na spotovém trhu. V loňském roce možnost kupovat na americkém spotovém trhu byla, protože Čína nevyužívala svou domluvenou kapacitu odběru, z důvodu politiky zero covid. Nyní se ovšem spotřeba i poptávka začíná v Číně stabilizovat a Evropa může zjistit, že amerického LNG není dostatek a že bude muset více připlatit. To by mělo posunout cenu amerického zemního plynu, jakožto vstupní komodity pro tvorbu LNG, opět výše. Odhadujeme cenu na úrovni okolo 4 usd s krátkodobými výkyvy výše, a to v průběhu léta až podzimu.

Portfolio je tedy nastavené správně, jak je vidět, že i přes pokles dolaru a zemního plynu, se Fond drží v plusu oproti stejně profilově zaměřeným indexům. Je to tedy jen otázkou času, kdy dojde k naplnění jeho plnohodnotnému potenciálu. Stále vidíme optimisticky červen jako měsíc, kdy dojde k trvalejšímu růstu akciového trhu, tak jak jsme předeslali již na začátku roku. Zastáváme postoj, že americká centrální banka již sazby v tomto současném cyklu zvyšování na červnovém zasedání nezvýší, že potenciální recese bude mělká, a že se vrátí vyšší prémie na segment růstových společností. Také vidíme vysokou pravděpodobnost, že dojde již na konci tohoto roku k prvnímu snížení sazeb zpět a nepřímé stimulaci trhu. Jsme tedy pro rok 2023 velmi optimističtí. Potencionálním katalyzátorem růstu může být také nízká alokace v akciovém trhu ze strany institucionálních investorů, z nichž někteří stále ještě předvídají další významný propad cen, byť již jich mnoho tuto tezi opustilo. V moment, kdy tito velcí hráči budou z důvodu příznivé makroekonomiky do trhu vstupovat a kdy dojde i částečné alokaci vysokých peněžních prostředků z peněžního trhu, dojde k významné akceleraci růstu. To bude zlomovým okamžikem. Tento bod obratu očekáváme do listopadu.

jan-stastny

Jan Šťastný

Zakladatel fondu

+420 607 151 644

Zhodnocení Vašich peněz nechte na nás

Nechcete se aktivně věnovat správě Vašeho portfolia, či o investici na akciových trzích teprve uvažujete? Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás přímo, anebo zanechte kontakt a my se Vám ozveme co nejdříve.

Napište nám

 • Obhospodařovatel a administrátor fondu

  Delta Investiční společnost a.s.,
  Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

 • Depozitář

  Československá obchodní banka a.s.,
  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

 • Auditor

  Apogeo audit s.r.o.

 • Orgán dohledu

  Česká národní banka